Sustainability

Met respect voor de omgeving.

Decomo behoort vandaag tot de grootste producenten in België van op maat gemaakte gevels en elementen in architectonisch beton. Ook op het vlak van duurzaamheid spelen we een voortrekkersrol. Om de impact van onze activiteiten op de omgeving te optimaliseren, doen we immers al geruime tijd belangrijke inspanningen. 

Ons milieubeleid wordt sinds 2011 ondersteund door een gecertifieerd milieumanagement-systeem (ISO 14001:2015). Het bewijst onze ambitie om in een circulaire wereld deel te willen zijn van de oplossing en respectvol om te gaan met alles wat de natuur ons aanreikt. 

Download certificaten Download sustainability passport

 • Welke acties ondernemen we om ons energie- en waterverbruik onder controle te houden?
 • Hoe blijft dankzij een duurzaam afvalbeheer onze impact op de planeet beperkt?
 • Wat doen we om onze CO2-uitstoot te reduceren? 
 • En hoe kunnen we door slim om te springen met grondstoffen en gevaarlijke stoffen onze ecologische voetafdruk nog verder verkleinen? 

Een antwoord op al deze vragen vind je hieronder

Decomo investeert volop in hernieuwbare energiebronnen.

Ledverlichting, meer daglicht in onze werkruimtes en een optimale isolatie houden ons energieverbruik onder controle.

De 2 installaties van onze zonnepanelen bestaan uit maar liefst 1.000 panelen op het dak van onze afwerkingshal en 294 panelen op het dak van de betoncentrale en voorzien nu al in 30% van onze totale elektriciteitsbehoefte.

Bij de meest recente uitbreiding op de site (2016) werd gekozen voor betonnen sandwichpanelen met een hoge isolatiewaarde. In 2020 werd een eerste dakrenovatie doorgevoerd met aandacht voor dakisolatie en extra inval van daglicht in de ateliers (om kunstlicht en elektriciteit te sparen).

Verlichting

2021 volledige site omgeschakeld van traditionele verlichting naar LED lampen.

Zonne-energie

1.294 zonnepanelen leveren 30% van onze behoeften.

Isolatie

Extra aandacht voor isolatie bij nieuwbouw en renovaties.

 

Decomo ontwikkelde een doorgedreven waterrecuperatiesysteem.

De productie van architectonisch beton vraagt veel water, zowel tijdens de productie als bij de afwerking van de betonelementen. Daarom hebben we een doorgedreven waterrecuperatiesysteem ontwikkeld en zetten we in op de behandeling van industrieel water. 

Sinds 2004 zijn de polijst- en afwerkingszones uitgerust met een waterzuiveringsinstallatie voor het opvangen, behandelen en recycleren van afvalwater en een installatie voor de opslag van zo’n 310 m³ regenwater. Voor die laatste wordt bij de afwerking van beton afwisselend gerecycleerd water gebruikt.

Opvang

700.000 liter wateropvang 

 • buffertank onder de parking
 • verschillende opslagtanks op de site

 

Behandeling

ECOFROG machine: scheiding van zand- en grinddeeltjes, deze worden hergebruikt in betonsoorten. Dit kan de hoeveelheid inert afval verminderen.

Zuivering

Opvangen en behandelen van water zorgt voor minder dan 10.000 m³ water per jaar i.p.v. 26.000 m³ per jaar.

Decomo zet in op maximale recuperatie en recyclage.

In onze productie- en afwerkingsateliers springen we efficiënt om met de gebruikte materialen. Dankzij een uitgekiend afvalbeheer houden we de afvalstromen zo laag mogelijk en zetten we in op een maximale recuperatie en recyclage van restproducten. Hiervoor schakelen we erkende afvalverwerkende bedrijven in.

Decomo houdt een register bij van het afval dat door erkende organisaties wordt ingezameld. Ons doel is zoveel mogelijk te sorteren en de hoeveelheid klasse 2 afval (gemengd bouw- en sloopafval) dat niet kan worden gerecycleerd te verminderen.

Slibverwerking

Na ophaling wordt het slib verwerkt en, indien mogelijk, gevaloriseerd door een erkend verwerkingscentrum.

Staalgrid en houtafval

Grit voor het behandelen van betonoppervlakken wordt tot 6x gerecycleerd en wordt daarna opnieuw als volwaardig straalmiddel gebruikt. Het hout van de bekistingen wordt volledig gerecupereerd.

Sorteerprocedure

 • kleurensysteem waarmee het afval per soort wordt gedeponeerd
 • elke container krijgt een eigen kleur en aantekening
 • terugname van maximale afval door erkende bedrijven

Decomo zet in op het CO₂-neutraal zijn.

In onze ambitie om een CO-neutraal bedrijf te worden, zetten we niet alleen in op maximale energie- en waterrecuperatie of onderzoek naar betonproducten met lagere CO₂-waarden.

We doen ook inspanningen om de CO₂-uitstoot van onze technische installaties te verminderen en zo de luchtkwaliteit op onze site te verbeteren.

Alle installaties zijn uitgerust met filters en voldoen aan de wettelijke normen inzake emissies, controles en controlefrequentie. De follow-up wordt verzekerd door een onderhoudsprogramma dat automatisch de data van onderhoud en controles voorstelt (ondersteunende toegang).

Installaties

13 zuinige en zuivere installaties voor aandrijving en verwarming op de site in Moeskroen 

Filters

De met filter uitgeruste installaties voldoen aan de wettelijke normen inzake emissies, controles en controlefrequentie. Alle data van onderhoud en controles wordt bijgehouden door het onderhoudsprogramma, follow-up verzekerd.

Stofreductie

 • cement en kalksteen bedachtzaam lossen
 • afzuig- en filtratiesysteem in de schrijnwerkerij voor houtspaanders en zaagsel.

Decomo maakt gebruik van primaire grondstoffen.

Voor de productie van architectonisch beton maken we gebruik van primaire grondstoffen zoals aggregaten, zand en hout (voor de bekistingen). Daarnaast verwerken we ook staal, cement en cementvervangers. Dankzij de hoge kwaliteit van de grondstoffen en een efficiënte toepassing (en logistiek) versterken we nog het duurzame karakter van onze producten.

Staal

100% gerecycleerd staal voor de wapening in de betonelementen.

Hout

Gebruik van FSC labelled hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen voor de bekistingen.

Cement & CO₂ uitstoot

CO footprint verkleinen door het zoeken naar:

 • gepaste betonreceptuur voor minder cementverbruik 
 • cementvervangers
 • nieuwe cementtypes 

 

Zand en aggregaten

32 bovengrondse silo’s: 32 x 64 tonaggregaten of zand.

In 2 rijen opgesteld, volledig beschut in het gebouw. Aggregaten hoeven zo niet meer in de openlucht in betonnen bunkers te worden opgeslagen en met wielladers naar de betoncentrale te worden vervoerd.

Aggregaten worden gewonnen in Europese groeves en worden op kleur geselecteerd om de esthetische kwaliteiten van het architectonisch beton te garanderen.

 

Decomo beheert gevaarlijke stoffen op een correct en veilige manier.

De productie en afwerking van architectonisch beton kan niet zonder gevaarlijke stoffen in te zetten. 

Dat we bij het gebruik ervan strikte voorschriften en procedures volgen om de veiligheid van onze werknemers te verzekeren, calamiteiten op de werkvloer te voorkomen en de impact op het milieu maximaal te beperken, spreekt voor zich.

Preventie

 • chemicaliën worden opgeslagen in specifieke opslagtanks om te voorkomen dat het product in de afvoer terechtkomt
 • lekkagekits beschikbaar indien nodig
 • gecentraliseerde veiligheids-informatiebladen ter beschikking van alle medewerkers
 • wettelijke voorzorgs-maatregelen voor de verschillende depots

Opslag

Gevaarlijke producten worden opgeslagen op een lekbak die gesloten blijft en geïdentificeerd en geëtiketteerd is. Gevaarlijk afval wordt in speciaal daartoe voorziene containers verzameld die voldoen aan alle voorschriften. Deze zijn voorzien van een plastic zak om de producten af te schermen van de omgeving.

Ophaling

De ophaling wordt verzorgd door een gespecialiseerde firma.